กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (11-15 พ.ย.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาค
4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56

ำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิ ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิ ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โทร 0-3620-0736-7

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรีที่นี้


3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านการเกษตร
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านพาณิชยการ ด้านการบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเลขานุการ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (น่าน) ต.บ่อ อ.เมือง จังหวัดน่าน โทร 0-54-682236-7

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่านที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: