เริ่ม31ต.ค.นี้! ชาวต่างชาติอายุ50ปีขึ้นไป ขอวีซ่ามาอยู่ไทยไม่เกิน1ปี ต้องซื้อประกันสุขภาพ

ดีเดย์ 31 ต.ค.นี้ ผู้สูงอายุต่างชาติขอวีซ่ามาอยู่ไทยไม่เกิน 1 ปี ต้องซื้อประกันสุขภาพทุกคน เผยมี 14 บริษัทประกันรองรับ สิทธิประโยชน์ ค่ารักษาผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นบาท ผู้ป่วยในไม่ต่ำกว่า 4 แสนบาท เผนแต่ละปีมีประมาณ 8 หมื่นราย หวังช่วยลดปัญหาเรียกเก็บค่ารักษาไม่ได้ อนาคตเล็งขยายนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น

วันนี้ (9 ต.ค.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวการทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) ว่า รัฐบาลส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเมดิคัล ฮับ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 เห็นชอบหลักการให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) ให้มีการซื้อประกันสุขภาพของไทย คุ้มครองตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้และพร้อมเปิดระบบรองรับการทำประกันสุขภาพในวันที่ 31 ต.ค.นี้ นำร่องในกลุ่มผู้สูงอายุต่างชาติอายุ 50 ปีขึ้นไป ทุกรายที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยระยะยาวไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงอาจเกิดปัญหาสุขภาพ ทำให้ได้รับความคุ้มครองตลอดเวลาที่อยู่ในไทย ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกรมการกงสุล ปี 2562 มีผู้มาขอรับการลงตราวีซ่าประเภทนี้ 80,950 ราย

นายสาธิต กล่าวว่า การซื้อกรมธรรม์สามารถซื้อได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 14 บริษัท โดยสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ www.longstay.tgia.org และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้จัดทำเว็บไซต์กลางหรือแอปพลิเคชันเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ วิธีในการทำประกัน ช่องทางในการทำประกัน โดยเบี้ยประกันนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ที่บริษัทประกันกำหนด แต่หลักเกณฑ์คือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนกไม่น้อยกว่า 4 หมื่นบาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 4 แสนบาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว หากวีซ่าหมดอายุและต้องการจะพำนักในประเทศไทยต่อ ก็ต้องนำเอกสารต่างๆ มายื่นเพื่อขออยุ่ต่อและต้องซื้อประกันด้วยเช่นกัน ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวที่ซื้อประกันจากที่อื่นมาแล้ว และเดินทางมาประเทศไทย ทาง ตม.จะตรวจสอบว่า สิทธิประโยชน์มีความใกล้เคียงกันหรือไม่ หากใกล้เคียงกันก็ให้อนุญาตเข้าประเทศได้

“การให้ผู้สูงอายุต่างชาติทุกรายทำประกันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ทำให้ได้รับการดูแลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีปัญหาในการเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างชาติไม่ได้ทั้งรัฐและเอกชนรวมกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเชื่อว่าการกำหนดให้ต้องทำประกันเมื่อเดินทางเข้ามาจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ ส่วนจะขยายเพิ่มออกไปยังต่างชาติกลุ่มอื่นหรือไม่ ตรงนี้ต้องมีการพิจารณาร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” นายสาธิต กล่าว

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีส่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เราเน้นให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในประเทศไทย แต่อุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต้องเข้าสู่บริการทางการแพทย์ที่ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลในประเทศไทยมีคุณภาพอยู่แล้ว การทำให้ประกันสำหรับผู้สูงอายุต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักในประเทศไทยไม่เกิน 1 ปี หากเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับการรักษาและมีประกันดูแล ซึ่งเชื่อว่าการดูแลที่ดี จะทำให้ประเทศไทยมีชื้อเสียงและนักท่องเที่ยวอยากเดนทางมาประเทศไทยมากขึ้น เพราะได้รับการดูแลอย่างดี และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก็จะมีการพิจารณาขยายการทำประกันออกไปในต่างชาติกลุ่มอื่นในอนาคต

ข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: