(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสะพานปลา รับสมัครบรรจุ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-25ต.ค.62

 

องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงาน

  1. บุคลากร 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. นิติกร 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต
  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ป.ตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. นักบัญชี 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /เคมีวิศวกรรม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ทุกสาขา
  6. วิศวกรโยธา 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา /ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
    (คบ.บ. โยธา, ก่อสร้าง) /อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.โยธา)/วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง) สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD ได้  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ช่างก่อสร้าง 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิ ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค

สอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 159 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2211-7300 ต่อ 2510 บัดนี้-25ต.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: