สรรพสามิตลุยรีดภาษีใหม่ “น้ำมัน-มอเตอร์ไซค์-เครื่องดื่ม” ตั้งเป้างบปี2563 6.42แสนล้านบาท

สรรพสามิตลุยรีดภาษีใหม่ น้ำมัน มอเตอร์ไซค์ เครื่องดื่ม อุดเป้างบปี 2563 จำนวน 6.42 แสนล้านบาท

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้รายงานเสนอ นายอุตตม สาวนายน รมว. เพื่อเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การเก็บภาษีปีงบประมาณ 2563 ที่จะเริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2562 นี้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเอกสารงบประมาณ 6.42 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตคาดว่าการเก็บภาษีจะได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจปี 2563 จะขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 3% ทำให้การเก็บภาษีขยายตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจจำนวน 1.81 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตได้เสนอ รมว.คลัง ปรับเปลี่ยนวิธีการชำระภาษีน้ำมัน ซึ่งจะส่งผลให้รายได้เพิ่มมากขึ้น 1.2 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกัน การเก็บภาษีความหวานเครื่องดื่มๆ ต่าง จะมีผล 1 ต.ค. 2562 หลังจากให้เวลาการปรับตัวมาเป็นเวลา 2 ปี จะทำให้การเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 1,900 ล้านบาท และการเก็บภาษีสรรพสมิตเครื่องดื่มที่มีนวตกรรม (Functional Drink) ได้ภาษีเพิ่มอีก 100 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตเก็บภาษีรถจักร์ยานยนต์จากการปล่อย CO2 จะทำให้การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก 500 ล้านบาท รวมถึงมาตรการเสริมอื่นๆ การป้องกันและปราบปรามการหลักเลี่ยงภาษีสรรพสามิตของสินค้าต่างๆ จะทำให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอีก 4,950 ล้านบาท

นายพชร กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2562 เป้าการเก็บภาษีตามเอกสารงบประมาณ 6.05 แสนล้านบาท แต่คาดว่าเก็บได้จริง 5.84 แสนล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาดทำให้การเก็บภาษีต่ำหายไป 1.02 หมื่นล้านยาท การส่งเสริมน้ำมัน B7 และ B20 ทำให้ภาษีหายไป 4,320 ล้านบาท การส่งเสริมรถยนต์กระบะลดฝุ่น PM 2.5 ทำให้ภาษีหายไป 1,000 ล้านบาท และสาเหตุอื่นๆ เช่น การปิดปรับปรุงหอกลั่นน้ำมันทำให้ภาษีหายไป 2,080 ล้านบาท

ข่าวจาก posttoday

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: