สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 -29 พ.ย.56)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 -29 พ.ย.56

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,400 – 18,040 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     
1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

2.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน :     16,400 – 18,040 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :  
1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุวิศวกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือทางเทคโนโลยีอาหาร
2. เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 3 เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ http://www.acfs.go.th
หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครงาน”

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: