สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 91 อัตรา (8-15 พ.ย.56)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 21 ตำแหน่ง 91 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-15 พ.ย.56

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา งานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
กลุ่มงานบริการ
1.พนักงานบริการ 15 อัตรา
2.พนักงานพัสดุ 1 อัตรา
3.พนักงานเรียงพิมพ์ 2 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและสวัสดิการ 1 อัตรา
4.พนักงานสนับสนุนการประชุม 24 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
1.ช่างภาพ 1 อัตรา
2.พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา
3.พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา
4.พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างโยธา) 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.ผู้สื่อข่าว 1 อัตรา
2.นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา
3.นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ 2 อัตรา
4.นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล 2 อัตรา
5.นักวิชาการด้านการเงินและสวัสดิการ 1 อัตรา
6.นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา
7.นักจดหมายเหตุ 1 อัตรา
8.นักวิชาการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา
9.นักวิชาการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย 2 อัตรา
10.นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านกฎหมาย 13 อัตรา
11.นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 13 อัตรา
12.นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ 18 อัตรา

คุณวุฒิ ม.ศ.3, ม.3 ม.6 – ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 1 สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2831 9362

สมัครได้เพียง 1 ประเภทกลุ่มงาน กลุ่มงานละไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.senate.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / ดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: