กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้ – 12 พ.ย.56)

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พ.ย.56

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ การบริหาร การตลาด กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สถิติ พาณิชยศาสตร์

3.นิติกร 2 อัตรา
เงินเดือน 19,680 บาท
วุฒิ ป.โท ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

4.นักวิชาการทรัพยากรธรณี 2 อัตรา
เงินเดือน 19,680 บาท
วุฒิ ป.โท ไม่ต่ำกว่านี้ทาง สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาลดาล 26 ซ.งามวงศ์วาน 45 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.dgr.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / ดูเอกสาประกอบการสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: