ราชกิจจาฯประกาศ2อดีตรัฐมนตรีเป็นบุุคคลไร้ความสามารถ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้บุคคลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรี เป็นคนไร้ความสามารถ 2 ราย ใจความว่า 

ศาลมีคำสั่งให้ นายอำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ น.ส.อมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง หลังจากศาลไต่สวนพยานหลักฐานผู้ร้อง ด้วยด้วย นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ นายอํานวย วีรวรรณเป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง

แล้วเห็นว่านายอำนวย ประสบอุบัติเหตุหกล้มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอาการสมองเสื่อมและเนื้อสมองตายถามตอบไม่รู้เรื่อง ไม่ทำตามคำสั่ง สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีผู้ดูแล 24 ชั่วโมง เดินไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และไม่สามารถทำนิติกรรมใดด้วยตนเองได้

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานผู้ร้องแล้ว เห็นว่า นายอํานวย วีรวรรณ ประสบอุบัติเหตุ หกล้มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอาการสมองเสื่อมและเนื้อสมองตาย ถามตอบไม่รู้เรื่อง ไม่ทําตามคําสั่งสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีผู้ดูแล ๒๔ ชั่วโมง เดินไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และไม่สามารถทํานิติกรรมใด ๆ ด้วยตนเองได้ ข้อเท็จจริงรับฟ้งได้ว่านายอํานวย วีรวรรณ เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ จึงเห็นสมควรตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้อนุบาลได้ตามขอ

นายอำนวย วีรวรรณ เริ่มรับราชการที่กระทรวงการคลังเมื่อปี 2501 ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังปี 2518-2520 และได้เป็น รมว.คลัง เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2523-2524 ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี เป็นอดีต รมว.ต่างประเทศ ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และเป็น รมว.คลังในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี 2535

ต่อมาได้ลาออกและเข้าสู่การเมืองเป็นหัวหน้าพรรคนำไทย เคยลงสมัครเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 จากนั้นได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกฯ และ รมว.คลัง ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินเมื่อปี 2540 ได้ ภายหลังมีการแต่งตั้งนายทนง พิทยะ เข้ามาเป็นแทนและมีการลดค่าเงินบาทเป็นประวัติศาสตร์วิกฤติการเงินครั้งใหญ่ของประเทศหรือวิกฤติต้มยำกุ้ง

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งให้ นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ ป่วยเป็นโรคเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง กดเนื้อสมองด้านข้างซ้าย ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถสื่อสารได้ ต้องมีผู้ดูแล ไม่สามารถประกอบกิจการงานหรือช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ อันเข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ ผู้ร้องเป็นบุตรและเป็นผู้ดูแลนายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ ตลอดมา จึงมีเหตุสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.2562

นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ เคยเป็นอดีตผู้บริหารภาคเอกชนในบริษัทไอบีเอ็มและอินเทลและอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2520 ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และเป็น รมช.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2522 ในรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: