สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (8-22 พ.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-22 พ.ย.56

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบถามรายละเอียดโทร 045-523250-1 ต่อ 209,210 และทาง http://www.amno.moph.go.th

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.amno.moph.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: