โรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (4-12 พ.ย.56)

โรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-12 พ.ย.56

โรงพยาบาลบึงกาฬ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง

3.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ตึกเก่า) โรงพยาบาลบึงกาฬ 255 หมู่ 1 ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โทร 042-491873

ค่าสมัครสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการพัสดี 100 บาท
ค่าสมัครสอบ เจ้าพนักงานเวชสถิติ 50 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: