กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 9 อัตรา (19-21 พ.ย.56)

กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน  9 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย.56

กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เสมียน 1 อัตรา
  • ช่างยนต์ 2 อัตรา
  • อื่นๆ 3 อัตรา
  • พลขับรถ 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุของผู้สมัคร
ตำแหน่งเสมียน พลขับ และอื่นๆ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์
ตำแหน่งพลขับ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
คุณวุฒิ
ตำแหน่งเสมียน พลขับ และอื่นๆ สำเร็จการศึกษาชั้นม.ต้น
ตำแหน่งช่างยนต์การศึกษาชั้น ปวช. สาขาช่างยนต์

  • ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาฯ
  • ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย. 56 ในเวลา 09.00-15.00 น.

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / ดูเอกสารประกอบการสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: