ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันฯ NIDA เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันฯ NIDA เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สมัครงาน nida

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง บริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ยื่นเอกสารการสมัครได้ทาง w.sornswawan@gmailcom
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มตเมโทร 02 727 3747

ดูเอกสารประกอบการสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: