ยอดจัดเก็บหายหมื่นล้าน! ‘สรรพสามิต’ รื้อระเบียบครั้งใหญ่ รีดภาษี‘เบียร์-น้ำมัน’เม.ย.นี้

วันที่ 10 เม.ย. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ภายในเดือนเม.ย.นี้ กรมจะออกมาตรการเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีเบียร์และน้ำมัน หลังจากพบว่าการเก็บภาษีทั้ง 2 สินค้าในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก โดยภาษีเบียร์เก็บได้ 3.6 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.4 หมื่นล้านบาท หรือ 27% โดยเป้าการเก็บภาษีทั้งปีอยู่ที่ 9.65 หมื่นล้านบาท

ขณะที่การเก็บภาษีน้ำมันเก็บได้ 9.7 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.3 หมื่นล้านบาท หรือ 12.5% โดยเป้าหมายทั้งปีต้องเก็บให้ได้ 2.34 แสนล้านบาท สำหรับมาตรการเข้มที่จะตรวจสอบการเสียภาษีเบียร์ จะมีการแก้ไขระเบียบเรื่องการผลิตเบียร์เพื่อการส่งออก จากเดิมตรวจการปล่อยสินค้าจากโรงงานเท่านั้น แต่ระเบียบใหม่จะให้มีการตรวจสินค้าอีกครั้งก่อนนำออกนอกประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำออกจริงไม่ได้นำกลับเข้ามาขายในประเทศ เพราะเบียร์ที่ส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตทั้งหมด ปัจจุบันมีการผลิตเพื่อการส่งออก 13% ของการผลิตทั้งหมด

โดยกรมสรรพสามิต จะทำการตรวจสอบการผลิตเบียร์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผู้ผลิตต้องรายงานให้เห็นภาพรวมการผลิต ทั้งจำนวนปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ กากของเสียที่ออกมา รวมถึงน้ำเบียร์ที่ผลิตได้ เพื่อไปเทียบกับเบียร์ที่ผู้ประกอบการนำออกมาขายไว้ตรงกันหรือไม่

ขณะที่มาตรการเข้มกำกับการเสียภาษีน้ำมัน ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน 7 แห่ง และคลังน้ำมันอีก 40 แห่ง จะมีการตรวจน้ำมันดินที่นำเข้ามาโรงกลั่น น้ำมันที่ผลิตออกมาได้ รวมถึงการควบคุมการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งน้ำมันออกไปขายนอกประเทศว่ามีการนำออกไปจริง เพราะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังต้องตรวจเข้มน้ำมันเขียว ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง โดยไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตว่ามีการไปขายและช่วยกับผู้ประกอบการประมงจริง ไม่ได้นำกลับมาขายบนฝั่ง ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่กรมสรรพสามิตต้องเร่งเข้าไปแก้ไข สำหรับการเก็บภาษีสรรพสามิตรอบ 6 เดือน เก็บได้ 2.89 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 2.05 หมื่นล้านบาท หรือ 7.62% แต่ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท หรือ 4.7%

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: