การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการ
และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน

ตามที่ได้มีประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบทางวิชาการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ ในตำแหน่งๆต่าง

Download : ประกาศ

Download ประกาศ
Download : บัญชี

Download บัญชี
Download : นิติกร

Download นิติกร
Download : วิศว(โยธา)

Download วิศว(โยธา)
Download : เศรษฐกร

Download เศรษฐกร
Download : เศรษฐกร (โท)

Download เศรษฐกร (โท)
Download : วิเคราะห์(โท)

Download วิเคราะห์(โท)
Download : วิเคราะห์

Download วิเคราะห์
Download : วิศว(คอม)

Download วิศว(คอม)
Download : วิศว(GIS)

Download วิศว(GIS)
Download : คอม(ซอฟแวร์)

Download คอม(ซอฟแวร์)
Download : คอม(เครือข่าย)

Download คอม(เครือข่าย)
Download : บริหาร(จัดการ)

Download บริหาร(จัดการ)
Download : บริหาร(การเงิน)

Download บริหาร(การเงิน)
Download : โยธา(ก่อสร้าง)

Download โยธา(ก่อสร้าง)
Download : โยธา(สถาปัต)

Download โยธา(สถาปัต)
Download : ช่ายโยธา3

Download ช่ายโยธา3
Download : ช่างเครื่องกล

Download ช่างเครื่องกล
Download : ช่างไฟฟ้า(อิเล็ก)

Download ช่างไฟฟ้า(อิเล็ก)
Download : ช่างไฟฟ้า3

Download ช่างไฟฟ้า3
Download : นักภูมิสารสนเทศ

Download นักภูมิสารสนเทศ
Download : ผู้ตรวจสอบ

Download ผู้ตรวจสอบ
Download : บริหาร(นิติ)

Download บริหาร(นิติ)
Download : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

Download ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: