สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (29 ต.ค. – 6 พ.ย.56)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครสวรรค์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 6 พ.ย.56

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานอำนวยการ (พัฒนาสังคม)
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. ทุกสาขา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครสวรรค์ ศาลากลาง จ.นครสวรรค์ ชั้น 1 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

สอบถามรายละเอียดโทร 0 56803532 5

สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.nakhonsawan.m-society.go.th/

ดูเอกสารประกอบการสมัคร / อ่านรายละเอียดประกอบการสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: