กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 (4-12 พ.ย.56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-12 พ.ย.56

กรมประมง งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, สาขาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ทางระบบสารสนเทศ

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: