ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 13 พ.ย.56)

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พ.ย.56

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองบริหารบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://ssru.ac.th/index.php/th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: