กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ต.ค. – 4 พ.ย.56)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 4 พ.ย.56

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญหา อ.เมือง จ.นนทบุรี

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซต์
http://www.ipthailand.go.th หัวข้อรับสมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: