รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา (5-11 พ.ย.56)

รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งวันที่ 5-11 พ.ย.56

รพ.เจ้าพระยายมราช งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เงินเดือน 15,960 บาท

ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 15,960 บาท

ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาประชาสัมพันธ์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน, บริหารธุรกิจ
เงินเดือน 15,960 บาท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานสอบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ที่นี้ 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: