สำนักงาน ก.พ.ฟันธง ปลายปีนี้ ขยายอายุราชการเกษียณจาก60เป็น63ปี-ปรับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ

 

ก.พ. เผยความคืบหน้าขยายอายุราชการ 2 ปี จากเกษียณ 60 เป็น 63 ปี คาดไม่เกินปลายปีนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยวิธีการอาจเป็น เพิ่มอายุเกษียณ 1 ปี ในทุก ๆ 2 ปี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวเวิร์คพอยท์ รายงานว่า นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวว่า หลังการหารือจากหลายภาคส่วน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการ ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ. ต้องศึกษาประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณ การจำแนกตำแหน่งตามลักษณะงาน และเตรียมความพร้อมรองรับหากมีการขยายอายุเกษียณ โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หากมีการขยายอายุเกษียณจริงจะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม หัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงาน ระบุว่า ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยในระยะเวลา 2 ปี จะขยายอายุราชการ 1 ปี เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเวลาทำงาน และไม่กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ มาทดแทนคนที่เกษียณอายุ แต่จะไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย

โดยมีเป้าหมายคือ ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกษียณอายุที่ 63 ปี ในปี 2567 ซึ่งหมายถึงเป็นข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีศักยภาพ จะมีอายุเกษียณเพิ่มขึ้น 1 ปี ในทุก ๆ 2 ปี กระทั่งปี 2567 จะเกษียณอายุที่ 63 ปีพอดี ยกตัวอย่าง ปี 2563 เกษียณอายุที่ 61 ปี ต่อมาปี 2565 เกษียณอายุที่ 62 ปี และในปี 2567 ก็จะเกษียณอายุที่ 63 ปี

ข่าวจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวเวิร์คพอยท์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: