กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 7 ตำแหน่ง (28 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาค 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมหนังสือรับรองตัวจริง
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ ภูเก็ต

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
ปฏิบัติงานที่ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ สมุทรสาคร

4.ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ ไม่ต่ำกว่าระดับคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ ไม่ต่ำกว่าระดับคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ ตรัง

5.ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือ
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือ ไม่ต่ำกว่าระดับนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้นสอง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือ ไม่ต่ำกว่าระดับนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้นสอง
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ สมุทรสาคร

6.ชื่อตำแหน่ง : กะลาสี
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ ภูเก็ต

7.ชื่อตำแหน่ง : สหโภชน์
อัตราเงินเดือน : 9110 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ ภูเก็ต

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.dmcr.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: