สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (30 ต.ค. – 5 พ.ย.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถ.พระราคม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 02 273 9020 ต่อ 3156

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.fpo.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: