กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (24 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

กระทรวงการต่างประเทศ
เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริหาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556

กระทรวงการต่างประเทศ งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (ระบบ Departmental Personnel Information System-DPIS)
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ด้านวิทยาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์
มาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

สมัครงานราชการได้ 3 ช่องทางได้แก่ อีเมล์/โทรสาร/ไปรษณีย์ (รายละเอียดอ่านได้ตามลิ้งด้านล่าง)

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: