สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

สำนักงาน ก.พ.
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556

สำนักงาน ก.พ. งานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

2.นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขธิการ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณวุฒิ ปวส. การบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลนุการ การตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขธิการ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขธิการ ชั้น 3 อาคารใหม่สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2547 1046 หรือ 0 2547 1000 ต่อ 6312 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.ocsc.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: