สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (28 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย.56

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิจิตร งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโยธา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้างสำรวจและทดลองวัสดุทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานควบคุมการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวมเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวมและเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่ัรับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: