โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

2.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ

3.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

4.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราเงินเดือน :12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส. สาขาเวชระเบียน

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.ccc.in.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: