กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (24 ต.ค. – 13 พ.ย.56)





กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2556

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน: 13,300-14,630 บาท
คุณวุฒิ  ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ต้องสอบ ผ่าน ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) อาคารตั้วฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.dss.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: