การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 10 อัตรา (บัดนี้ – 28 ต.ค.56)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 10 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2556

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ระดับ 3
จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท ปวส.) ทุกสาขา
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก
  • เป็นผู้มีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

สมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: