สำนักงานปลัดกระทรวงวิทย์ฯ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครทางอีเมล์บัดนี้-23พ.ย.61

 

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : [email protected] ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ (เอกสารหลักฐาน ฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครคัดเลือก ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: