โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 – 31 ต.ค.56)

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.ชื่อตำแหน่ง :นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

3.ชื่อตำแหน่ง :นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://www.phetchabunhospital.com

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: