บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ 15 อัตรา (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์
จำนวน 15 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556

ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับและสังกัด

1.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา

  • 1.ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา
  • 2.ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

2.สังกัดฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐ์ศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

3.สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่งนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร 2.50

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

4.สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ
ปริญญาโททางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

5.สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

6.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทางช่างก่อสร้างได้เป็น อย่างดี

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299  ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378  ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: