ป.ป.ท เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556

ปปท งานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับและสถานที่ปฏิบัติงาน
1.นิติกร
คุณวุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
เงินเดือน 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
ส่วนกลาง 1 อัตรา
สงขลา 1 อัตรา

2.นักจัดการทั่วไป
คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
ส่วนกลาง 3 อัตรา
สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
สงขลา 1 อัตรา

3.นักวิชาการยุติธรรม
คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
เชียงใหม่ 1 อัตรา
สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
สงขลา 1 อัตรา

4.นักวิชาการเงินและบัญชี
คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เงินเดือน 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
อยุธยา 1 อัตรา
ชลบุรี 1 อัตรา
นครราชสีมา 1 อัตรา
ขอนแก่น 1 อัตรา
เชียงใหม่ 1 อัตรา
พิษณุโลก 1 อัตรา
นครปฐม 1 อัตรา
สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
สงขลา 1 อัตรา

5.นักวิชาการพัสดุ
คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่
อยุธยา 1 อัตรา
ชลบุรี 1 อัตรา
นครราชสีมา 1 อัตรา
ขอนแก่น 1 อัตรา
เชียงใหม่ 1 อัตรา
พิษณุโลก 1 อัตรา
นครปฐม 1 อัตรา
สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
สงขลา 1 อัตรา

6.เจ้าพนักงานพัสดุ
คุณวุฒิ ปวส
ปฏิบัติงานที่  ส่วนกลาง 1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 บาท

7.เจ้าพนักงานธุรการ
คุณวุฒิ ปวช
ปฏิบัติงานที่  ส่วนกลาง 1 อัตรา
เงินเดือน 6,910 บาท

8.แม่บ้าน
คุณวุฒิ ป.6
ปฏิบัติงานที่  ส่วนกลาง 1 อัตรา
เงินเดือน 6,910 บาท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนัก ป.ป.ท ในแต่ละพื้นที่

ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง www.pacc.go.th

ดูสถานที่รับสมัคร / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: