กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา  2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556

กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ บริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ
– สามารถพิมพ์งานโปรแกรมพื้นบน MS.Offce ได้เป็นอย่างดี
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศ

เอกสารประกอบการสมัครงานมีดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาปริญญาบัตร
– สำเนา ใบ Transcript

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน  อาคาร 1 ชั้น 3 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0 – 2579 – 2529
E-mail : [email protected]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: