สำนักงานหม่อนไหมฯ จ.ชุมพร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (22 – 28 ต.ค.56)

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จ.ชุมพร
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2556

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จ.ชุมพร งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบริหารธุรกิจ

2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขา

3.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคอมพิวเตอร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สอบถามรายละเอียดโทร 077-611048

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม  2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: