กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (22 – 29 ต.ค.56)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2556

กรมปศุสัตว์ สมัครงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 50 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: