350อัตรา!! รถไฟฟ้ากรุงเทพรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-ต.ค.61

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ประจำเดือน ต.ค.61

ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการลงทะเบียนได้ที่ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/page0.aspx (เนื่องจากในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 และเป็นโพสต์ที่ลงรายละเอียดไว้โดยย่อ) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม แผนกสรรหาและว่าจ้าง : 66 (0) 2354-2000 ต่อ 3101-3106 หรือ อีเมล์ : [email protected]

พนักงานรับส่งเอกสาร 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 1 ปี
 • กรณีต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ในการรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล และสถานที่สำคัญต่างๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • มีรถมอเตอร์ไซค์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตัวเอง
 • หากสามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี 
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • **ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงหลักสอง

เลขานุการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 16 ต.ค.61 

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ, ผู้ประสานงานของหน่วยงาน  อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Office , จัดทำ Slide Presentation 
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีทักษะในการสื่อสารดี 
 • มีความอดทนต่อความกดดันตามสถานการณ์ได้ดี
 • สามารถผลักดันและสนับสนุนงานผู้บริหารให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ

วิศวกร ระบบตรวจจับอัคคีภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซและระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61

 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบควบคุมสถาวะแวดล้อม (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61

 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61

 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนสถานี(สายสีน้ำเงิน) 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30  ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์งานธุรการ 2 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
 • มีความสามารถในการทำกราฟฟิค และตัดต่อวีดีโอได้  (หากมีทักษะในโปรแกรม Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง 10 อัตรา ปิดรับสมัคร 5 ต.ค.61

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ครุศาสตร์  หรือไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาด้านเทคนิค
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปีในด้านงานงานซ่อมบำรุง หรือการควบคุมคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในด้านการสื่อสารและประสานงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

วิศวกร ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 5 ต.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ/ระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสนใจและเข้าใจในธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความเข้าใจเชิงเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความเข้าใจเบื้องต้นในรายละเอียดของข้อสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ
 • มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint ได้
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 5 ต.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สำเร็จหลักสูตรนานาชาติหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ/ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสนใจ/มีความเข้าใจในธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในงานได้ในระดับดี
 • มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ T-SQL , ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ,ETL Tools, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
 • มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Power point
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61 

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61 

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล , แมคคาทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง 
 • มีความสามารถในการวางแผน และเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61 

 • เพศชาย/หญิง  อายุ 24-28 ปี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลสวัสดิการพนักงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (TOEIC Score: 450 คะแนนขึ้นไป)
 • สามารถทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติได้
 • สามารถจัดกิจกรรมและสันทนาการ หรือทำหน้าที่เป็นพิธีกรในบางกิจกรรมของ HR ได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี บุคลิกดีมีความคล่องแคล่วและชอบพบปะและสนทนากับบุคคลอื่นเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61 

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านวิศวกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ (กรณีจำเป็นในบางโอกาส)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61 

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32  ปี 
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ 
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน

เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61 

 • เพศชาย อายุ 24- 32 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ช่างยนต์/ อุตสาหกรรม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคารไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะต่อวัน)
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์ 
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 200 อัตรา ปิดรับสมัคร 11 ต.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
 • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ  
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 • สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ)   6.30 – 15.30 น.   14.15 – 23.15 น.   22.15 – 07.15 น.
 • สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)

 เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน งานเอกสาร 3 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

ช่างเทคนิค ระบบน้ำ 3 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 7 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61

 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

พนักงานขับรถ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ต.ค.61

 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารสัญญา 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี 
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี 
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการจัดการทรัพย์สิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีม่วง) 4 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • เพศชาย อายุ 23- 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/ช่างยนต์/บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคาร 1- 3 ปี 
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ 
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
 • สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
 • มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61

 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
 • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: