สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556

icthสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ประจำสำนักวิชาการ 1 อัตรา
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล หรือ
อาชีวอนามัย หรือด้านสุขภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรืออื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

  • ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งอื่นทีเทียบเท่า หรือมีความรู้และประสบการณ์ด้านระเบียบราชการ และงบประมาณ
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหารงานวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำสำนักวิชาการ 1 อัตรา
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เคมีชีววิทยา สัตววิทยา เกษรตรศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เหมืองแร่ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม
แหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ420/1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

ดาวโหลดใบสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: