สำนักงานจัดหางานลำปาง ขอเชิญนายจ้าง-คนหางาน เข้าร่วม’วันนัดพบแรงงาน’1ต.ค.นี้ นายจ้างโปรดแจ้งตำแหน่งงานว่างล่วงหน้าบัดนี้-27ก.ย.61

 

 

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดงาน “วันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖1 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างเวลา 10.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดหางานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนหางาน ผู้ว่างงานหรือผู้ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้มีงานทำ และมีโอกาสพบปะสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการโดยตรง รวมถึงการให้บริการแนะแนว การประกอบอาชีพ การเผยแพร่ข้อมูลอาชีพ การสาธิตอาชีพ เพื่อเพิ่มทางเลือกประกอบอาชีพ ตลอดจนรับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับสมัครงาน “วันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง” ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากท่านประสงค์เข้าร่วมงานกรุณาแจ้ง ตำแหน่งงานว่าง ตามเอกสารด้านล่างนี้ ให้สำนักงานฯ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๖๕๐๔๘ หรือ E-mail : [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อสำนักงานฯ จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: