ธกส.เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานกลยุทธ์การตลาด จำนวน 4 อัตรา (บัดนี้ – 21 ต.ต.56)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เปิดรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่งพนักงานกลยุทธ์การตลาด จำนวน 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2556

ธกส. สมัครงาน

ชื่อตำแหน่ง พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4 – 10 จำนวน 4 อัตรา
เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด
1.มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้า ใหม่ การรักษาความสัมพันธ์หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การเจรจาต่อรอง การให้บริการสินเชื่อลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์กลยุทธ์เงินกู้ร่วม (Syndication Loan) หรือวิเคราะห์เงินกู้ในรูปแบบต่าง ๆ และสรุปเพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มีวงเงินในการอนุมัติไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ บริษัท หรือธุรกิจ SME เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน หรือมีทักษะทางด้านการตลาด การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.หากสามารถพูด ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง (Mandarin) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน พิจารณาจากส่วนงานที่มีลักษระงานเดียวกันบวกกับค่าประสบการณ์ในการทำงานทีตรงตามความต้องการปีละ 6% ไม่เกิน 5 ปี

สมัครงานได้ทาง jobtogun.com หรือด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ ตึก Tower ชั้น 16 ในวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ต.ค.56

 

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน ธกส.

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: