กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (15 – 25 ต.ค.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2556

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์หม่อนไหม จ.แพร่ ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2556

 

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเกษตร
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ บุรีรัมย์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์หม่อนไหม จ.บุรีรัมย์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2556

อ่านรายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านรายละเอียดตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: