สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 14 ต.ค.56)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.เลย
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2556

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,690 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,690 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย อ.เมือง จ.เลย
โทรศัพท์ 0 4281 1 293

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.loei.m-society.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: