ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้ – 24 ต.ค.56)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2556

ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,190 บาท
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,190 บาท
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทุกสาขา

3.ชื่อตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,190 บาท
คุณวุฒิ ป.ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ การเงิน บัญชี การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์

4.ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,190 บาท
คุณวุฒิ ป.ตรี ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์

5.ชื่อตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,190 บาท
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทุกสาขา
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่
1.กองการเจ้าหน้าที่ ตึกโดม ชั้น 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ
2.งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดโทร 02 – 564442-79 ต่อ 1883

หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://hrfs.person.tu.ac.th:8080/recruitment_tu/advertising.jsp

ดูวิธีการชำระได้ตามลิ้งด้านล่าง

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person

 

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

ดูขั้นตอนการสมัครงานทางออนไลน์ / ลักษณะงาน / วิธีการคัดเลือก ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: