สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 9 ต.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

2.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.ylo.moph.go.th/

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: