สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 15 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน 10,0000 บาท

สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

สมัครงานได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี (ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556)

สอบถามรายละเอียดโทร 02 5907064

 

2.ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
คุณวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขารัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและอื่นๆ

สังกัด กองแผนงานและวิชาการ

สมัครงานได้ที่ กลุ่มงานติดตามและประเมินผลกองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี (ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2556)

สอบถามรายละเอียดโทร 02 5907285,7292

ดูเอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: