คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-3ส.ค.61

 

 

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ว่างอยู่จำนวน 7 อัตราดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 และ 2 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบิตงานด้านงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท

ตำแหน่งที่ 3 และ 4 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบิตงานเป็นผู้ประสานงานวิจัย และงานวารสารวิชาการ สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท

ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ อัตราจ้าง เดือนละ 17,080 บาท

ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท

ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อัตราจ้าง เดือนละ 18,220 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: