กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7-11 ต.ค.56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานภูมิสถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม

 

2.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

 

3.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง www.dpt.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / ดูลักษณะงาน ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: