40อัตรา!!กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์26ก.ค.-3ส.ค.61

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม จิตวิทยา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร บัญบัณฑิต หรือพาณิชยศาสตรบัณฑิต

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี,เชียงใหม่,สุราษฎร์ธานี,สงขลา)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี

5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ชลบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี

6. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี,นครราชสีมา)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์

7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

9. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

10. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านสาธารณสุขศาสตร์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

11. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเทคนิคการแพทย์) 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

12. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี) 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี

13. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีวเคมี) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท (นนทบุรี)
– ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางชีวสารสนเทศ

14. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (นนทบุรี,ขอนแก่น,พิษณุโลก,อุบลราชธานี,ชลบุรี)
–  ป.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์

15. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท (นนทบุรี)
–  ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์

16. นักฟิสิกส์รังสี 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (นนทบุรี,สงขลา)
–  ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค

17. นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

18. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (นนทบุรี)
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th/ หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 ก.ค.-3 ส.ค.61

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: