ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (บัดนี้ – 15 ต.ค.56)

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ต.ค.56

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
– สามารถดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: