สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (7 – 18 ต.ค.56)

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน  เอกการศึกษาพิเศษ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2556

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) เอก การศึกษาพิเศษ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก การศึกษาพิเศษ
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปะกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูสอนนักเรียนพิการ

ปฏิบัติงานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี 85 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าสมัครสอบ 50 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ 

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: