โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี12-25ก.ค.61

 

 

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

  1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ
  2. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา :
    1) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มา แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
    2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
  3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา : ได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 33 อัตรา : ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือมีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (การช่วยเหลือคนไข้-การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตร- ผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี)
  5. ช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง 12-25 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: